Tax poland

Jak odpisać od podatku darowiznę na Fundację Fab Foundation Poland?

1. Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego i wybraniu moich PITów, w e-PIT-37 za odpowiedni rok podatkowy, w którym została dokonana darowizna na rzecz fundacji, kliknij Dodaj lub zmień ulgi.

2. Z listy dostępnych ulg, kliknij Edytuj dane w sekcji Darowizny.

3. Zaznacz pole Na działalność pożytku publicznego. W polu Kwota odliczenia (...) podaj całkowitą kwotę darowizn przekazanych oragnizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

4. Następnie nawiguj na dół strony i kliknij Dodaj pod sekcją Lista obdarowanych.

5. Uzupełnij pola Nazwa obdarowanego(...): Fundacja Fab Foundation Poland, Kraj(...): Polska, Kwota przekazanej darowizny (...): wpisz kwotę przekazanej nam darowizny. Następnie kliknij Dodaj. Uwaga! Lista obdarowanych to lista wszystkich organizacji, którym przekazałeś darowizny - wymień je wszystkie wraz z adekwatnymi kwotami. Następnie kliknij Zatwierdź. Jeśli przekazywałeś 1,5% podatku na organizację OPP, otrzymasz komunitkat jak poniżej. Kliknij Zatwierdź.

6. W sekcji Darowizny powinieneś zobaczyć swoją kwotę odliczenia.

7. W e-PIT-37 w sekcji Ulgi i odliczenia powinno pojawić się pole: Inne ulgi podatnika: kwota darowizn.